علی حسین نژاد-کاهش مراجعه به سازمان تامین اجتماعی -کاهش- سازمان تامین اجتماعی- طرح ۳۰ / ۷۰ -بیمه Archives - صفیر گیلان
کاهش مراجعه به سازمان تامین اجتماعی با اجرای طرح ۳۰ / ۷۰ 08 دی 1399

کاهش مراجعه به سازمان تامین اجتماعی با اجرای طرح ۳۰ / ۷۰

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در حاشیه نشست رابطین طرح تحول دیجیتالی این سازمان ، طی گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری فارس ، مزایا و ویژگی های طرح ۳۰/۷۰ را تشریح نمود .