علی دقیق،سرمایه های ملی،مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان، Archives - صفیر گیلان
فرهنگ سازی در خصوص حفظ سرمایه های ملی کار ارزنده ای است 09 مرداد 1401
مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان

فرهنگ سازی در خصوص حفظ سرمایه های ملی کار ارزنده ای است

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان در جلسه شورای معاونین در خصوص حفظ منابع و سرمایه‌های ملی تاکید نمود