علی فتح اللهی-برگه تردد -خبرنگاران-شهرستان رشت-فرماندار رشت Archives - صفیر گیلان
صدور بیش از ۴ هزار برگه تردد از سوی فرمانداری در روز گذشته/برای تردد پلاک های غیر بومی در سطح شهرستان، برگه تردد صادر نمی شود 02 آذر 1399

صدور بیش از ۴ هزار برگه تردد از سوی فرمانداری در روز گذشته/برای تردد پلاک های غیر بومی در سطح شهرستان، برگه تردد صادر نمی شود

صدور برگه تردد برای افراد شاغل ادارات و شرکت ها تنها با مکاتبه تجمیعی رئیس اداره و شرکت با فرمانداری امکان پذیر است و افراد از مراجعه انفرادی به فرمانداری پرهیز کنند.