علی فتح اللهی-بیمارستان های خصوصی-سلامت-مجلس شورای اسلامی Archives - صفیر گیلان
ضرورت توسعه زیرساخت های درمانی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 29 بهمن 1399
فرماندار رشت در نشست با مدیران بیمارستان های خصوصی، تاکید کرد؛

ضرورت توسعه زیرساخت های درمانی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

فرماندار رشت با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت های درمانی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، اظهار داشت: مشکلات بیمارستان های خصوصی با حضور نمایندگان شهرستان رشت و مدیران کل مربوطه به صورت ویژه بررسی می شود.