علی فتح اللهی- راهداری گیلان- شهرستان رشت- راهداری و حمل و نقل جاده ای-نیما شفقی- Archives - صفیر گیلان
نیما شفقی رئیس جدید اداره راهداری شهرستان رشت شد 05 آذر 1399

نیما شفقی رئیس جدید اداره راهداری شهرستان رشت شد

با حضور فرماندار رشت، نیما شفقی به عنوان رئیس جدید اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان رشت معرفی شد