علی فتح اللهی فرماندار رشت Archives - صفیر گیلان
زمین مناسب جهت احداث بیمارستان جامع رشت معرفی می شود 23 شهریور 1399

زمین مناسب جهت احداث بیمارستان جامع رشت معرفی می شود

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی صفیر گیلان، علی فتح اللهی در نشست هماهنگی و پیگیری جهت احداث و راه اندازی بیمارستان جامع استان گیلان با اشاره به عدم توازن میزان نرخ رشد جمعیتی کشور در دهه ۶۰ با میزان افزایش و توسعه ی زیرساخت های مورد نیاز، اظهار داشت: با توجه اینکه جمعیت کشور و […]