علی فتح اللهی- پسماند-مشارکت مردمی Archives - صفیر گیلان
کاهش هزینه مدیریت پسماند با افزایش مشارکت مردمی 28 فروردین 1400
فرماندار رشت:

کاهش هزینه مدیریت پسماند با افزایش مشارکت مردمی

فرماندار رشت با اشاره به اینکه آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پسماند و زباله بسیار تأثیرگذار است، گفت: افزایش مشارکت های مردمی هزینه ها در مدیریت پسماند را کاهش می دهد.