عید قربان،عید،صفیر گیلان،قربانی، Archives - صفیر گیلان
عید قربان در ایران 09 مرداد 1399

عید قربان در ایران

صفیر گیلان؛عید قربان جلوه گاه تعبّد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است، و فصل قرب مسلمانان به خداوند، در سایه عبودیّت. عید قربان فصل قربانی کردن عزیزها در آستان «عزیزترین» یعنی خداست. عید قربان مجرای فیض الهی و بهانه عنایت رحمانی به بندگان مؤمن و مطیع است. و هر کس بتواند رضای خویش را فدای رضای […]