عید قربان،مسلمانان جهان ،نماز عید قربان Archives - صفیر گیلان
عید قربان بر مسلمانان جهان مبارک باد 07 تیر 1402
از پنجره صفیر گیلان،

عید قربان بر مسلمانان جهان مبارک باد

صفیر گیلان؛عید قربان آمده ای دوستان شادی کنید یادی از پیغمبر توحید  و آزادی کنید او که در راه خدا از مال و فرزندش گذشت با تبر بت های جهل و خودپرستی را شکست بنده ی پاک خدا و پیرو الله شد نامش ابراهیم بود اما خلیل الله شد