عیسی جمال نیکویی،مدیرعامل شرکت گاز،محمد فائزی،گسترش Archives - صفیر گیلان
مدیرعامل شرکت گاز از مدیرکل آموزش و پرورش گیلان قدردانی کرد 21 اردیبهشت 1402
در راستای گسترش همکاری های فیمابین؛

مدیرعامل شرکت گاز از مدیرکل آموزش و پرورش گیلان قدردانی کرد

عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز از مدیرکل آموزش و پرورش گیلان بجهت همکاری شایسته در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه گاز طبیعی قدردانی کرد.