عیسی جمال نیکویی، جشنواره شهید رجایی، گاز رسانی، شرکت گاز گیلان،تندیس جشنواره Archives - صفیر گیلان
شرکت گاز استان گیلان موفق به کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی شد 03 آبان 1401

شرکت گاز استان گیلان موفق به کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی شد

جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار گیلان، مدیران عامل، روسا و مسئولین استانی برگزار شد و شرکت گاز استان گیلان با کسب رتبه دوم در میان ۵۴ دستگاه اجرائی (ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰)، موفق شد تندیس دستگاه برگزیده استان را از استاندار گیلان دریافت نماید.