عیسی جمال نیکویی ،شرکت گاز گیلان ،امامزاده ابراهیم شفت،گاز رسانی،ارتفاعات،طرح گاز رسانی ارتفاعات شفت Archives - صفیر گیلان
طرح گازرسانی به ارتفاعات شهرستان شفت، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 12 تیر 1402
مدیر عامل شرکت گاز استان گیلان گفت:

طرح گازرسانی به ارتفاعات شهرستان شفت، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

صفیر گیلان ،مدیر عامل شرکت گاز گیلان خبر داد:عملیات گازرسانی به خوشه امام زاده ابراهیم شهرستان شفت، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.