عیسی فرهادی، تحولات جهانی،سعید محمد، استراتژیک،منطقه آزاد انزلی Archives - صفیر گیلان
زیرساختها، موقعیت استراتژیک و تحولات جهانی بر مزیت های منطقه آزاد انزلی در سطح ملی و بین المللی افزوده است 03 مرداد 1401
عیسی فرهادی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

زیرساختها، موقعیت استراتژیک و تحولات جهانی بر مزیت های منطقه آزاد انزلی در سطح ملی و بین المللی افزوده است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی،با اشاره به موقعیت حساس و ظرفیت های ویژه منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: زیرساخت های موجود، موقعیت استراتژیک و تغییر و تحولات جهانی بر مزیت ها و موقعیت های منطقه آزاد انزلی در سطح ملی و بین المللی افزوده است.