غاز خاکستری-تالاب های استان گیلان-بوجاق -پارک ملی بوجاق -دبیر کمیته تالاب های- محیط زیست گیلان Archives - صفیر گیلان
خاز های مهاجرخاکستری در پارک ملی بوجاق به زمین نشستند 16 آبان 1399

خاز های مهاجرخاکستری در پارک ملی بوجاق به زمین نشستند

صفیر گیلان، عباس عاشوری دبیر کمیته تالاب های استان گیلان  با تایید این خبر گفت: اولین دسته از غازهای خاکستری مهاجر که پارک ملی بوجاق را برای زمستان گذرانی انتخاب کرده اند، در این پارک فرود آمدند. تعداد این غازهای خاکستری که به عنوان پیش قراولان این گونه زیبا وارد استان گیلان شده اند بیش […]