غربالگری سرطان، سرطان های شایع زنان،مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
آموزش طرح غربالگری سرطان های شایع زنان و سرطان داخلی در کارگروه درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان 22 تیر 1402
همزمان با هفته تامین اجتماعی

آموزش طرح غربالگری سرطان های شایع زنان و سرطان داخلی در کارگروه درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان

همزمان با هفته تامین اجتماعی یک تیم پزشکی از مدیریت درمان استان گیلان طبق برنامه تنظیمی با حضور در شرکت ها و کارگاههای تولیدی استان، طرح غربالگری سرطان های شایع زنان و سرطان گوارش را برای بانوان آموزش می دهند. برهمین اساس اولین جلسه آموزشی این طرح روز گذشته ۲۰ تیرماه در شرکت فومن شیمی برای بانوان شاغل در آن مرکز انجام شد.