فرماندار،شفت،محسنی،برف،دهیاران، Archives - صفیر گیلان
بارش برف نعمت است با مدیریت نعمت بماند/مانور تجهزات راهداری و تراکتورها  در این شهرستان قبل از آغاز بارش برف/مدیریت بحران در روستاها با دهیاران است/کم کاری از هیچ دستگاهی مورد قبول ما نیست/ زحمات مسئولان خدوم را غیر منصفانه زیر سوال نبریم. 27 بهمن 1395

بارش برف نعمت است با مدیریت نعمت بماند/مانور تجهزات راهداری و تراکتورها در این شهرستان قبل از آغاز بارش برف/مدیریت بحران در روستاها با دهیاران است/کم کاری از هیچ دستگاهی مورد قبول ما نیست/ زحمات مسئولان خدوم را غیر منصفانه زیر سوال نبریم.

اختصاصی صفیر گیلان؛بارش برف نعمت است با مدیریت نعمت بماند/مانور تجهزات راهداری و تراکتورها در این شهرستان قبل از آغاز بارش برف/مدیریت بحران در روستاها با دهیاران است/کم کاری از هیچ دستگاهی مورد قبول ما نیست/ زحمات مسئولان خدوم را غیر منصفانه زیر سوال نبریم. به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛جلسه ستاد مدیریت بحران در شهرستان […]