فرماندارفومن،آب،آب کشاورزی، شورای کشاورزی شهرستان، Archives - صفیر گیلان
جهاد کشاورزی و امور منابع آب نقش پر رنگ تری در توسعه کشاورزی شهرستان ایفا کنند 17 دی 1402
فرماندار در جلسه شورای کشاورزی شهرستان:

جهاد کشاورزی و امور منابع آب نقش پر رنگ تری در توسعه کشاورزی شهرستان ایفا کنند

مرجانی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ بیمه اراضی کشاورزی، خواستار ایفای نقش پررنگ تر دو اداره اصلی بخش کشاورزی شهرستان، یعنی جهاد کشاورزی و امور منابع آب در توسعه بخش کشاورزی شد.