فرماندار شفت،تشدید نظارت بر بازار،بازار عید Archives - صفیر گیلان
تشدید نظارت بر بازار عید و رمضان در شفت 27 اسفند 1401
فرماندار شفت در جلسه تنظیم بازار شهرستان اظهار کرد:

تشدید نظارت بر بازار عید و رمضان در شفت

فرماندار شفت در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گفت: نظارت بر بازار شفت در ایام عید و رمضان به لحاظ کنترل قیمت کالاها تشدید می‌شود.