فرماندار شهرستان، مقام معظم رهبری مشارکت، رقابت،ر انتخابات ،رزمایش بزرگ Archives - صفیر گیلان
نشست شورای اداری شهرستان رشت با حضور مدیریت مخابرات مرکز استان برگزار شد 23 دی 1402
دستگاه‌های اجراییدر تأمین تجهیزات و امکانات انتخابات کمک کنند،

نشست شورای اداری شهرستان رشت با حضور مدیریت مخابرات مرکز استان برگزار شد

پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان رشت به ریاست کیا عاشوری فرماندار و با حضور گودرز چراغی مدیریت مخابرات مرکز استان و سایر مدیران و روسای ادارات شهرستان رشت در سالن جلسات فرمانداری رشت برگزار شد.