فرماندار شهرستان فومن ،زیبایی، تونل سبز ،کمین، جان ،رانندگان،شورای ترافیک Archives - صفیر گیلان
زیبایی اغوا کننده تونل سبز در کمین جان رانندگان و عابران/کمبود منابع مالی توجیه مناسبی جهت عدم اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان نیست! 05 تیر 1398

زیبایی اغوا کننده تونل سبز در کمین جان رانندگان و عابران/کمبود منابع مالی توجیه مناسبی جهت عدم اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان نیست!

به گزارش صفیر گیلان،فرماندار فومن در نشست شورای ترافیک شهرستان فومن ضمن هشدار در مورد زیبایی اغواکننده تونل سبز و تبلیغات وسیع آن گفت: در صورتی کهبه قوانین راهنمایی و رانندگی در حین سفر در مسیر این تونل دقت نداشته باشیم مشکلات  و خطرات مرگبار و تصادفات در کمین مسافران و عابران است. در این […]