فرماندار صومعه سرا،خبر کذب،دستگیری معاون فرمانداری صومعه سرا،دروغ،نادرست، Archives - صفیر گیلان
خبر دستگیری معاون فرمانداری صومعه سرا کذب  و نادرست است 03 آذر 1400
فرماندار صومعه سرا تکذیب کرد؛

خبر دستگیری معاون فرمانداری صومعه سرا کذب و نادرست است

صفیر گیلان؛خبر دستگیری یکی از معاونان فرمانداری صومعه سرا صحت ندارد