فرماندار فومن،نخستین نشست کتابخوان،استان گیلان،کتاب،مدیران،توسعه به مثابه آزادی Archives - صفیر گیلان
توسعه به مثابه آزادی(آمارتیاسن) مقدمه با ارزش بر اقتصاد ایران 25 آبان 1396

توسعه به مثابه آزادی(آمارتیاسن) مقدمه با ارزش بر اقتصاد ایران

به گزارش صفیر گیلان؛حسین اسماعیل پور، فرماندار فومن در نخستین نشست کتابخوان مدیران استانی با معرفی کتاب «توسعه به مثابه آزادی» چاپ پنجم از نشر ری و با نویسندگی آمارتیاسن، گفت: این کتاب دارای ۱۲ فصل است که هر فصل یک سخنرانی علمی را شامل می شود و مقدمه ای که بر کتاب آمده خود […]