فرماندار فومن، جلسه مدیریت پسماند، پسماند، مدارس ، دانشگاه،بسیج ،شهر زیبا، قانونی Archives - صفیر گیلان
رسانه ها در حوزه آموزش و فرهنگ سازی تفکیک زباله اقدام کنند/شهر بدون زباله، شهر زیبا و مطبوع خواهد بود/از ظرفیتهای بسیج در مباحث اجتماعی کمتر استفاده بردیم 26 مهر 1396

رسانه ها در حوزه آموزش و فرهنگ سازی تفکیک زباله اقدام کنند/شهر بدون زباله، شهر زیبا و مطبوع خواهد بود/از ظرفیتهای بسیج در مباحث اجتماعی کمتر استفاده بردیم

اختصاصی صفیر گیلان؛حسین اسماعیل پور در جلسه مدیریت پسماند فومن با بیان اینکه پسماند یک معضل شهر یا استان یا کشور نبوده بلکه معضل جهانی است، افزود: انسان ها باید در مقابل محیط زیست زندگی خود به ویژه  موضوع پسماند تعهد  داشته باشند . فرماندار فومن با اشاره به اینکه شهرستان فومن دارای زیبایی های […]