فرماندار فومن، منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی ،شفت،ماسوله،ماکلوان،احمد سر گوراب Archives - صفیر گیلان
کارشوراها امسال با برنامه ششم توسعه همراه باشد/هزینه برای آموزش سرمایه گذاری است/  شوراها نیازی نیست که وابسته به کانونهای قدرت باشید/برای رسیدن به سود کلان باید سرمایه گذاری  کرد / 12 تیر 1396

کارشوراها امسال با برنامه ششم توسعه همراه باشد/هزینه برای آموزش سرمایه گذاری است/ شوراها نیازی نیست که وابسته به کانونهای قدرت باشید/برای رسیدن به سود کلان باید سرمایه گذاری کرد /

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ؛اولین دوره  آموزشی -توجیهی «فرآیند تشکیل و تصمیم گیری شورای اسلامی شهر» ویژه  منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهرهای فومن،ماسوله،ماکلوان،شفت واحمدسرگوراب صبح امروز درفرمانداری فومن برگزارشد. دراین جلسه  که با حضور دکتر اسماعیل پور فرماندارشهرستان فومن،مهندس آرنگ کارشناس امورشورای اسلامی استان وعامر معاون فرماندار فومن ومنتخبین شهرهای ذکرشده حضورداشتنددر ایتداءدکتراسماعیل […]