فرماندار فومن-ارتش-نیروی زمینی ارتش-مناطق محروم-مناطق محروم-سرهنگ ولی رحمانی- مدرسه-مدارس حاشیه شهر فومن -خدمات نیروی زمینی ارتش-زلیخا صفری Archives - صفیر گیلان
برنامه های متنوع ارتش در تعمیر و تجهیز مدارس حاشیه شهر فومن تا مسکن مددجویان بهزیستی شهرستان 25 دی 1399

برنامه های متنوع ارتش در تعمیر و تجهیز مدارس حاشیه شهر فومن تا مسکن مددجویان بهزیستی شهرستان

اختصاصی/صفیر گیلان؛نیروی زمینی ارتش در پی یافتن نوعی سازماندهی فضاهی است که موجبات بهبود وضعیت مناطق محروم را  در مناطق متل کشور به ویژه مناطق محروم فراهم آورد. امروز نیروی زمینی ارتش با درنظر گرفتن عوامل متعدد منطقه ای و فرهنگی و اجتماعی سعی در برقراری یک رابطه منطقی در راستای بهبود وضعیت محرومیت ها […]