فرمانده انتظامی املش،سرهنگ رجبی ویسرودی،شهرستان تمل،فراجا،خبرنگار،رسانه،اسیب اجتناعی،اعتیاد،امنیت Archives - صفیر گیلان
رسانه ها در آگاهسازی جامعه ،امنیت و پیشگیری از جرایم بازوان فراجا هستند 25 مرداد 1401
سرهنگ باقر رجبی ویسرودی در نشست خبری با رسانه؛

رسانه ها در آگاهسازی جامعه ،امنیت و پیشگیری از جرایم بازوان فراجا هستند

سرهنگ رجبی رسانه را یکی از عناصر  اصلی قانون پذیر کردن،  اجتماعی کردن ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در جامعه برشمرد که در تولید و حفظ و باز تولید امنیت بعنوان بازوان قوی فراجا محسوب می شوند