فرمانده سپاه شفت،زاهدی وفا،،مسکن محرومان، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،مسکن،سرهنگ احمد نقدپور ، Archives - صفیر گیلان
آغاز عملیات ساخت ۴۵ واحد مسکونی محروم در شهرستان شفت 06 مهر 1401
با حضور سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشور

آغاز عملیات ساخت ۴۵ واحد مسکونی محروم در شهرستان شفت

عملیات ساخت ۴۵ واحد مسکونی محرومان در شهرستان شفت با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.