فرمانده سپاه ناحیه فومن،سرهنگ محسن جعفری،نمایشگاه،کرونا ،پایگاه شهید خوش روش،ام ابیها(س)،اقتصاد مقاومتی Archives - صفیر گیلان
پایگاه شهید خوش روش و ام ابیها(س) فعال ترین پایگاه در حوزه اقتصاد مقاومتی 16 مرداد 1400
فرمانده سپاه ناحیه فومن گفت؛

پایگاه شهید خوش روش و ام ابیها(س) فعال ترین پایگاه در حوزه اقتصاد مقاومتی

فرمانده سپاه ناحیه فومن افزود: امیدواریم که پایگاه شهید خوش روش و ام ابیها(س) به عنوان پایگاه فعال فومن بعنوان پایگاه نمونه استانی انتخاب شوند.