فروش بیمه نامه ،مقام معظم رهبری،بیمه نامه محصولات کشاورزی ، بانک کشاورزی استان گیلان، محصولات کشاورزی،پیمان عبدالهی فر Archives - صفیر گیلان
تمدید فروش بیمه نامه محصولات کشاورزی پاییزی تا پایان بهمن ماه سال جاری/ 23 دی 1400
معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان گیلان خبر داد؛

تمدید فروش بیمه نامه محصولات کشاورزی پاییزی تا پایان بهمن ماه سال جاری/

صفیر گیلان؛پیمان عبدالهی فر ضمن اعلام تمدید فروش بیمه نامه در محصولات پاییزه تا پایان بهمن ماه سال جاری ،مهلت خرید بیمه محصولات باغی وتنه درختان را تاپایان دی ماه وسایر محصولات تحت پوشش بڄز ماهیان گرم ابی وزتبورعسل بدون محدویت عنوان کرد.