فریبرز سعیدی کیا،اقتصادهای پایدار،دانش،شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
اقتصادهای پایدار اقتصادهایی هستند که بر پایه دانش پایه ریزی شده باشند 05 خرداد 1400
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت :

اقتصادهای پایدار اقتصادهایی هستند که بر پایه دانش پایه ریزی شده باشند

صفیر گیلان؛رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت:نقش آموزش در صنایع کوچک و متوسط به‌دلیل اثربخشی سرمایه‌گذاری اهمیت فراوانی دارد