فریبرز سعیدی کیا -شهرکهای صنعتی گیلان-دانش بنیان-پارک علم و فن آوری-شرکت شهرکهای صنعتی گیلان - Archives - صفیر گیلان
فعالیتهای پارک علم و فن آوری و شرکت شهرکهای صنعتی گیلان مکمل یکدیگر خواهد بود 11 دی 1399

فعالیتهای پارک علم و فن آوری و شرکت شهرکهای صنعتی گیلان مکمل یکدیگر خواهد بود

سعیدی کیا گفت: در اکو سیستم کارآفرینی و تجاری سازی فعالیتهای پارک علم و فن آوری استان و شرکت شهرکهای صنعتی گیلان مکمل یکدیگر خواهد بود.