فضای آموزشی ، علی دقیق،نوسازی مدارس گیلان،،گیلان، غیر ایمن ، مدارس،بخاری های نفتی Archives - صفیر گیلان
افزوده شدن ۳۵ فضای آموزشی جدید در گیلان/ جمع آوری بخاری های نفتی و گازی غیر ایمن از مدارس 13 تیر 1401
مدیرکل نوسازی مدارس گیلان خبر داد

افزوده شدن ۳۵ فضای آموزشی جدید در گیلان/ جمع آوری بخاری های نفتی و گازی غیر ایمن از مدارس

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان، از افزوده شدن ۳۵ فضای آموزشی شامل ۱۴۲ کلاس درس با زیربنای ۱۵ هزار مترمربع به فضاهای آموزش اداره کل آموزش و پرورش استان تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.