فضای مجازیِ، خطرناک،آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی،اغتشاشگر،اعتراض،اعتراضات مردمی،جوانان Archives - صفیر گیلان
نقد و اعتراض حق مردم خصوصاً جوانان است/فضای مجازیِ رها و بی‌انضباط، ابزاری خطرناک در برهم زدن آرامش فکری و امنیت اخلاقی 06 مهر 1401
بیانیه آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در مورد حوادث اخیر در کشور؛

نقد و اعتراض حق مردم خصوصاً جوانان است/فضای مجازیِ رها و بی‌انضباط، ابزاری خطرناک در برهم زدن آرامش فکری و امنیت اخلاقی

آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار کرد: نقد و اعتراض حق مردم خصوصاً جوانان است و با وجود مشکلات و نقائص اگر نسبت به عملکرد مسئولین یا نحوه اجرای برخی قوانین، انتقادی وجود دارد باید همچون موارد دیگر به صورت قانونی و با حفظ انضباط به گونه‌ای که مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد، ابراز گرد