فعالان اقتصادی- رئیس جمهور-منطقه آزاد انزلی - Archives - صفیر گیلان
نامه‌ی جمعی از فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی خطاب به رئیس جمهور 17 فروردین 1400
تفرقه افکنی و حاشیه سازی در این منطقه را متوقف کنید

نامه‌ی جمعی از فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی خطاب به رئیس جمهور

جناب آقای رئیس جمهور ، ما فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی، ضمن حمایت مجدانه از اقای سید مهدی نقوی ، از جناب عالی درخواست داریم دستور فرمایید هرگونه تفرقه افکنی و حاشیه سازی در این منطقه را متوقف نمایند