فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران،صفیر گیلان،سید کاظم دلخوش ،سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس منطقه آزاد انزلی،قوانین و مقررات،نماینده مردم صومعه سرا Archives - صفیر گیلان
قوانین مصوب حمایتی از سوی مجلس شورای اسلامی درست وضع  شود/فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران جزء لاینفک اجرای سیاستها و برنامه های اقتصاد مقاومتی را در توسعه دارند 08 آذر 1396

قوانین مصوب حمایتی از سوی مجلس شورای اسلامی درست وضع شود/فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران جزء لاینفک اجرای سیاستها و برنامه های اقتصاد مقاومتی را در توسعه دارند

به گزارش صفیر گیلان؛سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری نزدیک تر دستگاهها و سازمانهای مرتبط با عملکرد مناطق آزاد در جهت انجام ماموریت های این مناطق شد و اظهار داشت: هم اکنون قوانین و مقررات بسیار مناسبی توسط مجلس محترم شورای اسلامی به منظور وحدت و یکپارچگی مدیریت در مناطق […]