فومن،مانور،افتخار آفرینی،قاسم بصارتی معروف،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
مانوری که به افتخار آفرینی “معروف” بعد از مرگ انجامید 27 مهر 1400
سقوط از ارتفاع در فومن؛

مانوری که به افتخار آفرینی “معروف” بعد از مرگ انجامید

صفیر گیلان؛ دکتر ریماز مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : کبد این بیمار مرگ مغزی شده به مردی ۵۳ ساله که دچار بیماری سیروز کبدی بود در بیمارستان رازی رشت پیوند زده شد.