قائم مقام سازمان تامین اجتماعی کشور،تامین اجتماعی،تامین اجتماعی گیلان،دکتر ابراهیمی،تامین اجتماعی، Archives - صفیر گیلان
دکتر ابراهیمی مدیرکل درمان تامین‌اجتماعی گیلان شد. 03 آذر 1400
با حضور قائم مقام سازمان تامین اجتماعی کشور

دکتر ابراهیمی مدیرکل درمان تامین‌اجتماعی گیلان شد.

در مراسمی دکتر حسین ابراهیمی به عنوان مدیرکل درمان تامین اجتماعی گیلان معارفه شد.