قدردانی ،وزیر نیرو، مدیر عامل برق گیلان ،مصرف بهینه برق Archives - صفیر گیلان
قدردانی وزیر نیرو از مدیر عامل برق گیلان به منظور اشاعه فرهنگ مصرف بهینه برق 08 بهمن 1402
در دومین جشنواره ارزیابی مدیران روابط عمومی:

قدردانی وزیر نیرو از مدیر عامل برق گیلان به منظور اشاعه فرهنگ مصرف بهینه برق

وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان به جهت توجه ویژه به افکار عمومی و حوزه مهم ارتباطات، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مدیریت مصرف قدردانی شد.