قرارگاه مدیریت جهادی،عیسی جمال نیکویی،مصرف بهینه گاز ،شرکتگاز گیلان، Archives - صفیر گیلان
قرارگاه مدیریت جهادی مصرف بهینه گاز برگزار شد 14 آذر 1402
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان؛

قرارگاه مدیریت جهادی مصرف بهینه گاز برگزار شد

قرارگاه مدیریت جهادی مصرف بهینه گاز به ریاست حسین محمدیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.