قطع ناگهانی گاز و برق-  شهر صنعتی رشت-سازمان صمت گیلان- تولید و اشتغال-برق منطقه ای- توزیع برق -شرکت گاز Archives - صفیر گیلان
قطع ناگهانی گاز و برق، آسیب به تولید و اشتغال است 30 دی 1399

قطع ناگهانی گاز و برق، آسیب به تولید و اشتغال است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در این نشست فوق‌العاده اظهار داشت؛ قطع ناگهانی گاز و برق صنایع گیلان آسیب جدی و جبران‌ناپذیری به حوزه تولید و اشتغال وارد می کند آن هم در شرایطی که سایه تحریم های اقتصادی و ویروس کرونا هنوز از سر صاحبان صنعت جمع نشده است.