کارگاه آموزشی،ژوهش،برق منطقه ای گیلان، نمایشگاه فناوری و فن‌بازار گیلان Archives - صفیر گیلان
کارگاه آموزشی “آشنایی با نرم افزار DIgSILENT و Etab 16 آذر 1401
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار گیلان برگزار شد:

کارگاه آموزشی “آشنایی با نرم افزار DIgSILENT و Etab

دستاوردهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای گیلان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار گیلان ارائه شد.