کشف،دستگاه رمز ارز ،غیر مجاز،مدیرعامل توزیع برق گیلان،استان گیلان Archives - صفیر گیلان
کشف بیش از ۳۳۹۱ دستگاه رمز ارز غیر مجاز در استان گیلان 11 خرداد 1400
مدیرعامل توزیع برق گیلان خبر داد؛

کشف بیش از ۳۳۹۱ دستگاه رمز ارز غیر مجاز در استان گیلان

دکتر هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیلان از کشف و شناسایی مراکز غیر قانونی استخراج رمز ارز در سراسر استان گیلان خبر داد.