لایروبی،کارخانه کودآلی،لایروبی رودخانه های رشت،محمد حسین واثق کارگرنیا Archives - صفیر گیلان
آغاز مرحله دوم لایروبی رودخانه های رشت / افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی 13 شهریور 1401
رئیس شورای شهر رشت خبر داد:

آغاز مرحله دوم لایروبی رودخانه های رشت / افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی

کارگرنیا به انجام لایروبی دو رودخانه گوهررود و زرجوب رشت اشاره کرد و گفت: شهرداری رشت در مرحله نخست با شناسایی نقاط مورد نیاز به لایروبی رودخانه زرجوب از حد فاصل پل زرجوب تا تختی اقدام کرد