لایروبی ۲۳۰ کیلومتر -لایروبی -رودخانه های گیلان-وحید خرمی-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان Archives - صفیر گیلان
لایروبی ۲۳۰ کیلومتر از انهار و رودخانه های گیلان 23 اسفند 1399
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان،

لایروبی ۲۳۰ کیلومتر از انهار و رودخانه های گیلان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از لایروبی ۲۳۰ کیلومتر از رودخانه ها و انهار استان خبر داد و گفت: در مجموع برای امسال لایروبی حدود ۵۰۰ کیلومتر از انهار و رودخانه های استان برنامه ریزی شده است که تا کنون حدود نیمی از آن به انجام رسیده است.