مانور ایمنی،مانور ایمنی، فرودگاه رشت،امنیتی،سید محسن میرحسینی Archives - صفیر گیلان
برگزاری مانور ایمنی، امنیتی و امدادی فرودگاه رشت 12 مهر 1401
مدیرکل فرودگاه گیلان خبر داد

برگزاری مانور ایمنی، امنیتی و امدادی فرودگاه رشت

/گیلان مدیرکل فرودگاه گیلان از اجرای تمرین کامل طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه سردار جنگل رشت، با طراحی سانحه فرضی هواپیمای باری به منظور ارزیابی و پایش سطوح فرماندهی، هماهنگی و ارتباطات خبر داد.