مجری طرح خطوط شرکت برق منطقه ای گیلان،اجرایی خط کابلی ۶۳ کیلوولت، سلیمانداراب ،«محبت بیژن» Archives - صفیر گیلان
۱۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در احداث خط فشار قوی برق سلیمانداراب 24 مهر 1401
در بازدید اصحاب رسانه عنوان شد:

۱۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در احداث خط فشار قوی برق سلیمانداراب

مجری طرح خطوط شرکت برق منطقه ای گیلان از آغاز عملیات اجرایی خط کابلی ۶۳ کیلوولت دومداره تغذیه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سلیمانداراب خبر داد.