مجیدرضا اصلاحی، معاون پشتیبانی و منابع انسانی گیلان ،آزمون استخدامی ،معلولیت، استان گیلان Archives - صفیر گیلان
بهزیستی گیلان، با اتخاذ تمهیدات لازم آماده ی برگزاری نخستین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در گیلان 13 خرداد 1403
معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی گیلان عنوان کرد؛

بهزیستی گیلان، با اتخاذ تمهیدات لازم آماده ی برگزاری نخستین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در گیلان

صفیرگیلان/مجیدرضا اصلاحی معاون پشتیبانی و منابع انسانی گیلان با اشاره به برگزاری نخستین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت استان گیلان همزمان با سراسر کشور