محمدولی روزبهان-منطقه آزاد انزلی-رئیس جمهور- Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از ۱۸ طرح سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی توسط رئیس جمهور 24 دی 1399

بهره برداری از ۱۸ طرح سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی توسط رئیس جمهور

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از بهره برداری ۱۸ طرح سرمایه گذاری با دستور دکتر روحانی، رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس خبر داد و گفت: با افتتاح این طرح ها زمینه اشتغال مستقیم ۴۶۸ نفر فراهم می شود.