محمد جلائی، کمیته امداد،معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان Archives - صفیر گیلان
کمیته امداد الگویی برای سایر نهادها در بخش بهسازی و نوسازی سازمانی 27 خرداد 1402
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان؛

کمیته امداد الگویی برای سایر نهادها در بخش بهسازی و نوسازی سازمانی

عباس اهرابی “مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان” به همراه شورای معاونین این نهاد با حضور در دفتر محمد جلائی”سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان”، با وی دیدار و گفتگو کردند.