محمد جواد شمسی پور،ارشاد،شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی Archives - صفیر گیلان
محمد جواد شمسی پور،سرپرست اداره ارشاد شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی شد 15 آذر 1400
با حضور رییس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی آذربایجان شرقی

محمد جواد شمسی پور،سرپرست اداره ارشاد شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی شد

صفیر گیلان،محمد جواد شمسی پور، از فعالان فرهنگی و قرآنی شهرستان شفت با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به سرپرستی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چاراویماق منصوب شد.